Skip to content

Qka ishte KGB ?

November 15, 2012

Sistemi totalitar i BRSS-së (Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike) kishte karakter shtypës. Ai krijoi në shkallën më të lartë organet e dhunës të cilat zbatonin vetëm vullnetin e partisë. Organi kryesor i dhunës ishte ÇEKA që më vonë u emërtua KGB, e që në të vërtetë ishte shërbim i fshehtë i sigurimit. Sipas urdhërave të KGB shumë nga kundërshtarët e pushtetit internoheshim në siberi ku ishin hapur dhjetëra kampe internimiˡ.
Internim- Dënim sipas të cilit i dënuari është i detyruar të qëndrojë në një vend të caktuar( në një fshat, qytet, krahinë etj) për një kohë pa pasur drejtë të largohet që andej.
Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: